Betty Pedersen

By: Hals

Din baggrund:
Læreruddannet, bosat i Nordjylland, undervist i frie skoler i mange år. Masteruddannelse 2016-18, med speciale i kulturforståelse. Fulgt og støttet MS' arbejde i over 40 år. I 2014 på 50+ højskole på Global Platform i Kathmandu, Nepal. I mange år engageret bestyrelsesmedlem i lokalforening i Kræftens Bekæmpelse i Aalborg kommune og med til at skabe stor opbakning til foreningens arbejde. Initiativtager til lokalafdeling under Dansk Flygtningehjælp, med aktiv frivilliggruppe og med stor, lokal opbakning i Hals i forbindelse med integration af flygtninge siden 2015.

Interesseområder i MS:
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og de nye verdensmål
Politisk indflydelse på dansk og international politik
Et globalt ansvarligt Danmark

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jeg er en aktiv og samfundsengageret nordjyde, og i over 40 år har jeg fulgt og støttet MS’ arbejde. MS står for mig som garant for, at der er forkæmpere for at skabe en verden, der matcher mine forestillinger om, hvordan øget lighed vil kunne reducere en lang række menneskeskabte konfliktområder. Jeg ser deltagelse i rådsarbejde i MS som en mulighed for at sætte mine erhvervede indsigter, af såvel praktisk som teoretisk karakter, i spil i inspirerende og interessant forum.

Hvilke forventninger har du til Rådet?
Forventer at møde en masse kvalificerede mennesker og deltage i visionære debatter om udvikling af en bedre verden, med større lighed og en lys, bæredygtig fremtid.