Bente Ramsing

By: København

Din baggrund:
Jeg har været med i MS råd i 4 år og er stolt af det arbejde MS gør både i AAI og i Danmark. Jeg har været medlem af MS i 48 år og har været udsendt frivillig i Kenya i 3 år 1983-86. Jeg er uddannet pædagog og speciallærer med syn og hørelse som specialer. Jeg er nu pensionist, men arbejder som frivillig i cafe Mellemrummet, som vågekone i ÆldreSagen, og i et lille projekt i Nepal under Foreningen af Danske Døvblinde. Min hoved interesse i Rådet er frivillighed og aktivisme i et globalt ansvarligt Danmark og jeg ser mig selv som en vigtig bro mellem gruppen af frivillige og rådet.

Interesseområder i MS:
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og de nye verdensmål
Kampagne, frivillighed og aktivisme
Et globalt ansvarligt Danmark

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jeg stiller op i rådet for at få mere viden om hvad MS arbejder med og for at kunne være med til at tegne fremtiden for MS’s arbejde og dermed for MS og Danmarks ansigt udadtil

Hvilke forventninger har du til Rådet?
At rådet fortsætter det meget imponerende arbejde, som giver MS et troværdigt ansigt ud til den Danske befolkning og til verden.