Benny Wielandt

By: Virum

Din baggrund:
Uddannet blikkenslager 1968. Frivillig i Zambia 1971-72, frivillig i Botswana 1974-76, DANIDA Senior Instructor Mombasa 1977-82. I mit bistandsarbejde i Afrika arbejdede jeg specifikt med uddannelse indenfor VVS og sanitære forhold bredt set. I perioden 1982-2017 arbejdede jeg i Danmark som faglærer,studievejleder og læreplansudvikler både VVS-specifikt og bredt indenfor grønne teknologiløsninger. I 1980erne og 90erne var jeg medlem af MS Informationsudvalg og regional koordinationsudvalg. Jeg er bestyrelsesmedlem i køkkenbords-NGOen BISU/Håndværkere uden grænser (www.bisu.dk) der primært arbejder med teknologioverførsel gennem skyen til samarbejdspartnere i syd

Interesseområder i MS:
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og de nye verdensmål
Udviklingsarbejdet i vores partnerlande
Mellemfolkeligt Samvirke i ActionAid International

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jeg vil gerne bidrage til MS-/Action Aid-arbejdet med min særlige indsigt i/baggrund i ungdomsuddannelser både i DK og i Syd. Dette skal ses i forhold til arbejdet med at få de nye verdensmål integreret i pensum, og for at det for håndværkereleverne efterfølgende indtænkes i deres arbejde som færdiguddannede enten som ansatte eller arbejdsgivere. Vi har og får brug for hænder og hjerner og hjerter der er kloge og grønne

Hvilke forventninger har du til Rådet?
Jeg har store, men samtidig realistiske forventninger.