Tue Magnussen

By: København

Din baggrund:
Jeg er uddannet historiker og geograf samt tillige internationale udviklingsstudier fra hhv Københavns Universitet og RUC. Siden underviste jeg først i gymnasiet og siden fra 1983-99 på især RUC. Fra 1999-2012 arbejdede jeg som koordinator på Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre og nu som konsulent for Anti-Tortur Støttefonden. Udover et mangeårigt engagement i MS og Rådet har jeg en baggrund fra fagforenings- og fredsarbejde samt som medlem af bl.a. Helsinki-komiteen, FN-forbundet, SOS mod racisme, RIKO, Tribunalforeningen m.fl. Desuden har jeg været aktiv i solidaritets- og oplysningsarbejde bl.a. gennem u-landsnyt.dk (idag Globalnyt.dk).

Interesseområder i MS:
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og de nye verdensmål
Politisk indflydelse på dansk og international politik
Demokrati og rettighedsbaseret arbejde

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jeg genopstiller for at fastholde den positive udvikling, som MS’ arbejde er præget af med nyskabende initiativer. Jeg vil arbejde for, at MS fastholder sin position som den politisk ledende solidaritetsorganisation i Danmark, der også tager aktuelle initiativer, som at vise modstand mod Trump og deltage i kampagnen mod CETA og TTIP, for at realisere FNs udviklingsmål og sammenkæde den nationale og internationale kamp. Jeg vil arbejde for at styrke foreningsdemokratiet i MS som grundlag for de politiske kampagner, herunder demokratiarbejdet i Syd og den Arabiske Region, hvor jeg især har glædet mig over MS’s flotte initiativer i forhold til Palæstina og Gaza. MS må fremover mere udtalt forholde sig kritisk til regeringens svigt på menneskerettighedsområdet og dens nedskæringer af u-landsbistand. Ifm. et regeringsskift må MS medvirke til at formulere en alternativ udviklings-og bistandspolitik, som man kan fastholde en ny regering på.

Hvilke forventninger har du til Rådet?
Rådet skal være politisk initiativtagende og medvirke til at fastholde MS's position som den politisk ledende solidaritetsorganisation i Danmark i et frugtbart samspil med det øvrige Actionaid i 45 lande. Mit mangeårige engagement og deltagelse i Rådet betyder, at jeg kan trække på erfaringer fra arbejdet, der har lagt grunden til MS's vigtige position i kamp mod fattigdom og for retfærdighed og lige rettigheder. Baseret på foreningsdemokratiet og med forstærket aftryk fra de frivillige og aktive medlemmer skal Rådet tillige sikre, at bestyrelse og sekretariat om nødvendigt fastholdes på MS's program, planer og vedtagne strategi.