Tobias Aske Kristensen

By: Egå

Din baggrund:
Jeg sidder som projektkoordinator på frivilligcenter aarhus, hvor jeg arbejder med forskellige udviklingsprojekter. Herunder et ungeprojekt med fokus på lokaldemokrati og engagement,Før jeg flyttede tilbage til Aarhus, efter syv år i Kbh, havde jeg en lang rejse hos MS, hvor jeg en uge efter at være flyttet til Kbh for at sudere, sad til mit første møde angående opstarten af Mellemrummet, hvor jeg kom til at bruge størstedelen af min tid efterfølgende. Herfra gik det slag i slag med at jeg var forbi stort set alle dele af frivilligmiljøet i MS. Jeg har været en del af kampagner, træninger såsom det, der dengang hed ILTS samt frivilligundervisning på skoler og gymnasier. Jeg var også en inde en overgang og sidde som student i kampagne, hvor jeg blandt andet havde fokus på frivilligkoordinering og støttede op om kampagner. Jeg har også et halvt års praktik under huden, hvor jeg var på platformen ved mt. Kenya, hvor jeg var en del af platformens undervisningsteam.

Interesseområder i MS:
Demokrati og rettighedsbaseret arbejde
Et globalt ansvarligt Danmark
Virksomheders ansvarlige opførsel

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jeg stiller op til rådet fordi, jeg gerne vil være en del af at arbejde for at udvikle og holde MS relevant, at arbejde med at gøre det til en organisation, der både kan favne være et politisk talerør, der råber folk og politikere op, og sætter brændende emner på dagsordenen, samtidig med at vi husker at være en organisation, der husker vores bagland, og er i stad til at omfavne hele Danmark i vores arbejde. Jeg ønsker at stille op til rådet fordi jeg forelskede mig i MS fra første gang jeg sad til et frivilligmøde, og jeg vil gerne ind og btrge min tid og kræfter på at gøre det muligt for andre at opleve det samme, samtidig med at vi sammen kan arbejde for en mere fair og retfærdig verden, hvor de der har deler og lever op til deres ansvar, så dem der ikke har, kan leve op til deres potentiale.

Hvilke forventninger har du til Rådet?
Min forventning til at være en del af rådet, er at det er et sted, hvor dem der er tilstede, vil det bedste for MS og verden, og gennem diskussion og debat er med til at sætte en retning, der er med til at drive værket fremad. Jeg tænker det er et sted, hvor jeg igen kan være med til at yde mit for verden og MS.