Poul Sørensen

By: Valby

Din baggrund:
Mere end 15 års ledelseserfaring med bred vifte af organisatoriske udfordringer i komplekse politisk ledede organisationer. Cand jur. og LLM in Commercial Law. Overblik og branchekendskab til arbejdsmiljøområdet og det kommunale område. Tidligere formand for brancheforeningen, Arbejdsmiljørådgiverne. Jeg er gift og har to voksne børn.

Interesseområder i MS:
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og de nye verdensmål
Virksomheders ansvarlige opførsel
Foreningsdemokrati (MS som organisation)

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Fordi det er vigtigt og spændende og fordi jeg nu har overskuddet til at engagere mig i dette arbejde. Jeg er optaget af både verden og det nære. Jeg er optaget af flygtningepolitik og flygtninges vilkår og har i den forbindelse haft syrisk flygtning boende. Jeg er optaget af interkulturelle relationer og har gennem tiden huset også huset en række udenlandske studerende. Videre er jeg bl.a. optaget af Mikrolån, som jeg aktuelt yder gennem organisationen KIVA. Jeg er et idérigt menneske og jeg mener at jeg med mine erfaringer kan tilføre værdi i arbejdet. Jeg har bl.a. erfaringer med etablering af offentlig/private partnerskaber og jeg kommer med min baggrund på arbejdsmiljøområdet fra en udpræget demokratisk og professionelt dialogorienteret organisationskultur. Tilrettelæggelse af inddragende processer ligger således i mit DNA. Det håber og tror jeg på at jeg kan bringe med ind i arbejdet bl.a. med foreningsdemokratiet.

Hvilke forventninger har du til Rådet?
Jeg forventer at Rådet er et interessant forum af engagerede mennesker, der på forskellig måde ønsker og kan bidrage til MS's arbejde og prioriteringer. Jeg ser frem til at dele perspektiver og erfaringer i Rådet og til at blive beriget af samarbejdet med andre engagerede mennesker.