Ole Nielsby

By: Sabro

Din baggrund:
Førtidspensionist, politisk sangskriver, fredsaktivist. Aktiv i Århus-gruppen siden juli 2017, har bl.a. sået for sangaftener i Cafe Mellemfolk. Stærkt interesseret i at skabe forståelse på tværs af religiøse forskelle, med henblik på at modvirke brugen af religiøse konflikter som dække for ulighedsskabende politik. D.v.s. på nationalt plan at bekæmpe højrepopulismens brug af islamofobi som påskud for bl.a. inhuman flygtningepolitik, og på internationalt plan at imødegå brugen af religiøse konflikter som alibi for støtte til diktaturer. Mener at våbenhandel er en af de største ulighedsskabende faktorer, og at det bør have mere opmærksomhed.

Interesseområder i MS:
Demokrati og rettighedsbaseret arbejde
Et globalt ansvarligt Danmark
Foreningsdemokrati (MS som organisation)

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Vil gerne være med til at forme Mellemfolkeligt Samvirkes politik i forhold til specielt antimilitarisme, tværreligiøs forståelse og imødegåelse af højrepopulismen

Hvilke forventninger har du til Rådet?
Gode diskussioner, mulighed for at samordne lokale initiativer.