Ole Bang

By: København

Din baggrund:
Jeg er cand. merc. og har haft ledende poster indenfor Finans-, sundheds- og energisektoren. Lige siden min studietid har jeg været aktivt engageret i internationalt udviklings- og bistandssamarbejde bl.a. som medarbejder i MS, økonomichef i Røde Kors, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, medlem af regeringens apartheid udvalg, formand for MS bestyrelse, vicepræsident for Den Internationale Sydafrika fond i London, medlem af Dansk Flygtningehjælps forretningsudvalg, formand for regeringens kommission om principperne for den danske udviklingsbistand samt medlem af ulandsrådet og af DANIDA's styrelse. Tog i 2009 initiativ til oprettelsen af det eksisterende medlemsvalgte MS Råd, som MS øverste myndighed.

Interesseområder i MS:
Udviklingsarbejdet i vores partnerlande
Mellemfolkeligt Samvirke i ActionAid International
Flygtningeproblematikken, og de dybe mellemfolkelige kløfter i befolkningen, som det har ført til.

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jeg vil gerne bidrage til MS politikker og strategier, arbejdsplaner og konkrete prioriteringer f.eks. hensyn til: - Fokus på flygtningeproblematikken, og på de dybe mellemfolkelige kløfter i befolkningen, som det har ført til. - Mere fokusering på MS syd - hvor vi bruger små 70 % af budgettet - og på Action Aids projekter og programmer i øvrigt - Ønsker etablering af et digitalt debatforum til styrkelse af MSs medlemsdemokrati, som i dag er præget af ytringsfrihed uden løbende ytringsmulighed.

Hvilke forventninger har du til Rådet?
Mine beskedne forventninger beror bl.a. på, at Rådet er belastet af, at usædvanlig mange medlemmer foretrækker at forlade Rådet efter en enkelt valgperiode. Det er tankevækkende!