Asger Olsen

By: Roskilde

Din baggrund:
Jeg har fulgt MS tæt lige siden 1977, hvor jeg blev optaget af det internationale engagement, og blev udsendt som frivillig sygeplejerske til Kenya. Da min kontrakt i Kenya udløb i 1981 søgte jeg efter et par år herhjemme igen ud. Denne gang med Folkekirkens Nødhjælp til Etiopien. Arbejdet i Afrika har på mange måder formet mit livssyn og mit politiske engagement, således at mener at politik og samfund slet ikke kan diskuteres og udformes uden et globalt perspektiv. Det gælder både migrationsspørgsmålet, klimaspørgsmålet og udformningen af vores hjemlige velfærdsmodel. Intet samfund kan være en isoleret ø. F.eks. er Vestens fortrængning af ulighedsspørgsmålet gennem mange år et af kerneproblemerne i vores nuværende Danmark. MS er en seriøs indpisker med globalt udsyn. Det vil jeg gerne medvirke til og støtte.

Interesseområder i MS:
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og de nye verdensmål
Politisk indflydelse på dansk og international politik
Virksomheders ansvarlige opførsel

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jeg genstiller efter 2 år som rådsmedlem primært for fortsat at støtte op om MS som en seriøs deltager i den hjemlige debat. Men det kan MS netop gøre, fordi MS også er funderet i en international organisation, således at debatten kan funderes på konkret viden og engagement. Samtidig synes jeg, at jeg nu som pensioneret sygeplejerske kan bidrage f.eks. med et sundhedsfagligt perspektiv, der ikke er så farvet af, at jeg til daglig sidder i en snæver dansk hverdag, hvor det nære perspektiv måske vil dominere mine synspunkter.

Hvilke forventninger har du til Rådet?
At rådet kan være med til at formulere de overordnede strategier for at opnå MS´ målsætning og prioriteringer. Det er ikke Rådets opgave at være detailstyrende for organisationen, men vi skal prøve at holde organisationen på sporet. Det kan jeg som rådsmedlem ved løbende følge med i MS´ aktiviteter, fordi jeg får løbende information fra organisationen. MS er et godt supplement til de medier, jeg også følger med i, men de fleste danske medier har desværre ikke tilstrækkeligt globalt fokus.