Nete Kyndesen

By: København

Din baggrund:
Jeg har i mange år arbejdet med udviklingspolitik og humanitære indsatser med fokus på både programmer, kampagner og advocacy gennem udenrigsministeriet og danske CSO'er - herunder MS, Danwatch, Afrika Kontakt, Operation Dagsværk (OD) og IMS. Jeg har i særdeleshed arbejdet med øst- og sydafrikanske lande, hvor jeg har boet i Kenya og arbejdet på ambassaden med den humanitære portefølje, migration, good governance og menneskerettigheder i Somalia og Kenya. Jeg har desuden arbejdet med rettighedsbaserede udviklingsprogrammer i Swaziland og Sydafrika. Det seneste år har jeg gennem OD arbejdet med kampagner for at organisere og engagere unge i globale dagsordener. Jeg er cand.scient.pol fra KU og har en Master i Violence, conflict and development fra SOAS University of London, hvor jeg netop har specialiseret mig indenfor internationale relationer, global udvikling og konflikt. Hertil har jeg erfaring med organisationsudvikling og drift fra stillingen som sekretariatsleder i OD.

Interesseområder i MS:
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og de nye verdensmål
Politisk indflydelse på dansk og international politik
Demokrati og rettighedsbaseret arbejde

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Min personlige interesse i at stille op til Rådet er at tage aktiv del i, hvilken politisk og strategisk retning Mellemfolkeligt Samvirke som organisation skal gå i og hvilke områder, der skal prioriteres i en tid, hvor populistiske strømninger får mere plads og ulighed er stigende. Efter min overbevisning har den politiske udvikling kun gjort det mere afgørende at arbejde aktivt for et mere lige og mangfoldigt samfund, hvor menneskerettighederne udgør rammen. Jeg er meget optaget af udviklingspolitiske emner, og hvordan den bredere befolkning engageres i globale dagsordener for derigennem at fremme lighed samt humane og bæredygtige løsninger i dansk og international politik.

Hvilke forventninger har du til Rådet?
Jeg forventer, at man som Rådsmedlem indgår i centrale spørgsmål om organisationens udvikling, prioriteter og strategiske overvejelser og derigennem hvorledes MS positionerer sig i den offentlige debat og arbejder for en mere lige og bæredygtig verden. Derudover vil jeg glæde mig til at indgå i et inspirerende samarbejde med andre, som også brænder for at skabe positiv og folkelig forandring.