Mogens Buch-Hansen

By: København

Din baggrund:
Jeg har gennem hele min professionelle karriere arbejdet med udvikling, både i teori og praksis. Det har jeg gjort som underviser og forsker ved Roskilde Universitet hvor jeg var med til at oprette Internationale Udviklings studier tilbage i 1980'erne og hvor jeg har været ansat indtil 2014. Jeg har specielt beskæftiget mig med smålandbrug og naturressourceforvaltning I en udviklingssammenhæng i Afrika og i Syd- og Sydøstasien, hvor jeg foruden forskning har arbejdet med praktisk implementering af udviklingsprojekter gennem Danida og internationale udviklingsinstitutioner. Jeg har i den sammenhæng gennem årene haft et udstrakt samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke og siddet i både Rådet og tidligere i Repræsentantskabet. Jeg er uddannet kulturgeograf fra Københavns Universitet, hvor jeg sluttede med en Ph.D. i 1976 og har fra 1973 været ansat dels på Københavns Universitet og siden 1976 på Roskilde Universitet.

Interesseområder i MS:
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og de nye verdensmål
Politisk indflydelse på dansk og international politik
Et globalt ansvarligt Danmark

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jeg synes at MS og Action Aid International er vigtige folkelige institutioner i udviklingsdebatten og i udviklingsarbejdet. Jeg har gennem de sidste år som rådsmedlem arbejdet som medlem af Bæredygtigheds- og Demokratigruppen på at fremme MS’ og Actions Aids engagement i en global bæredygtig verden. Jeg synes at det er vigtigt at MS går i spidsen for, sammen med andre NGO’er at fremme et globalt bæredygtigt Danmark. I implementeringen af Verdens-målene har MS og de andre udviklings NGO’er en meget vigtig rolle i at mobilisere befolkningen i at fremme Danmarks rolle som et bæredygtigt land, specielt i en situation hvor vi stadig har en regering der satser på en konventionel og gammeldags udvikling, hvor uligheden vokser ligeså hurtigt som forureningen af vores natur. Og så er MS en dejlig levende organisation med plads til unge og ældre med mere erfaring.

Hvilke forventninger har du til Rådet?
At Rådet får en stadig større gennemslagskraft som politisk ansvarlig for organisationen. Jeg synes det er uhyre vigtigt at styrke det interne demokrati i organisationen og at vi som rådsmedlemmer også bidrager til det praktiske udviklingsarbejde med at skabe et globalt bæredygtigt Danmark. Det danske udviklingsarbejde er, ligesom det internationale, under kraftig forandring med mindre vægt på bare at give og modtage bistand og mere vægt på selvstændige og aktive bidrag, også fra NGO’erne. MS har gjort en stor indsats med at etablere socialøkonomiske virksomheder som Globalhagen og Mellemrummet og jeg vil arbejde for at MS gør mere af den slags for at formindske afhængigheden af Danida støtten.