Martin Carstensen

By: København

Din baggrund:
Jeg har en bachelor i sociologi og læser en kandidat i turisme. P.t færdiggør jeg mit speciale om Global Contact, Mellemfolkeligt Samvirke. Jeg har tidligere været ulandsfrivillig og studerende i Tanzania. I 2018 var jeg praktikant i Globalhagen, Hostel & Café hvor jeg blandt andet var medvirkende i forberedelsen til diverse events, heriblandt gadefestivalen Distortion. Jeg holder meget af frivilligmiljøet på Café Mellemrummet, og praktikperioden gav mig et bedre kendskab til hvordan Mellemfolkeligt Samvirke fungerer som organisation.

Interesseområder i MS:
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og de nye verdensmål
Kampagne, frivillighed og aktivisme
Et globalt ansvarligt Danmark

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jeg stiller op til Rådet i Mellemfolkeligt Samvirke, fordi jeg gerne vil være med til at påvirke organisationen i en retning der imødekommer de udfordringer som organisationen vil få i fremtiden. Her tænker jeg i sær på de klimamæssige udfordringer som er mere aktuel end nogensinde og som gør, at Mellemfolkeligt Samvirke bør udtænke idéer til hvordan vi kan blive mere bæredygtige. Global opvarmning er særligt i den forstand, at det er et globalt problem som først og fremmest går ud over de mest marginaliserede i verden, og derfor bør vi forholde os til hvordan vi selv agerer på dette område. I forlængelse af de klimamæssige udfordringer er jeg meget optaget af, hvordan organisationen bestræber sig på at rekruttere unge mennesker som aktive globale medborgere, blandt andet efter endt volontørrejse med GlobalContact.dk.

Hvilke forventninger har du til Rådet?
Jeg vil træde ind i Rådet med et stort engagement, især ud fra et behov om at italesætte og diskutere problemer som ikke altid bliver opfyldt. Jeg kan godt lide at blive udfordret i debatter, formelle som uformelle, og jeg anser rådsudvalget som et ideelt forum til dette.