Martin Brehm Christensen

By: København

Din baggrund:
Mit forhold til MS startede i 2003, hvor jeg rejste med MS til Tanzania og arbejdede frivilligt. I 2013 blev jeg kandidat i statskundskab og fløj ugen efter til jobsamtale hos Actionaid Bangladesh og blev der indtil 2015. I MS Rådet ønsker jeg at bidrage og bringe mine erfaringer i spil. Jeg har et langvarigt og indgående kendskab til MS, og har arbejdet for ActionAid både i Danmark og globalt. Jeg har undervist på MS’ platform i KBH, og som konsulent har jeg bidraget til MS’ strategiske projekter vedrørende politiske spørgsmål om international finansiel regulering, handel- og skattepolitik. Ligeledes har jeg arbejdserfaring fra DANIDA. Ikke mindst er jeg regnskabskyndig og forestiller mig at kunne bidrage ved at fremlægge/oversætte MS’ regnskaber og økonomiske spørgsmål for mindre talstærke "MS-råds-kollegaer". Sidste år blev jeg ansat i Energistyrelsen og har ikke længere noget professionelt virke i NGO-verdenen. Derfor har jeg et stærkt ønske om at engagere mig frivilligt.

Interesseområder i MS:
Udviklingsarbejdet i vores partnerlande
Politisk indflydelse på dansk og international politik
Virksomheders ansvarlige opførsel

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jeg stiller op til MS Rådet, fordi jeg ønsker at engagere mig i kampen imod ulighed og uretfærdighed i Danmark og i verden. I MS Rådet håber jeg at kunne bidrage med min brede erfaring fra udviklingsverdenen, mit politiske arbejde og mine regnskabskompetencer. Jeg vil være spændt på at møde mine råds-kollegaer, og på at samtale om og bringe al vores kombinerede viden og kreativitet i spil for at sætte kurs og ideer søen for et levende, kreativt og indflydelsesrigt MS. Dertil vil det være mig en stor personlig glæde at bevare og udbygge kontakten med MS og skaren af engagerede mennesker der.

Hvilke forventninger har du til Rådet?
I rådsarbejdet forventer jeg at blive udfordret og inspireret af råds-kollegaer, der repræsenterer vidt forskellige mennesker med vidt forskellige ideer, baggrunde og visioner, men med et fælles ønske om at kæmpe for en mere retfærdig verden. Jeg ser frem til at møde og arbejde sammen i et frivilligt og passioneret engagement, hvor jeg glæder mig til spændende diskussioner, et solidarisk fællesskab og til at lytte og samspille med MS’s ansatte og andre spændende kontakter. Jeg forventer at lære en masse fra alle disse menneskers inputs, lære en masse af processen og af de udfordringer, vi kommer til at møde og stå over for sammen.