Manja Holm Laursen

By: Brønshøj

Din baggrund:
Jeg har siddet i rådet de sidste to år og været frivillig i MS siden 2010. I MS har jeg primært været frivilligunderviser i emner relateret til medborgerskab, deltagerorienterede metoder og racisme. Mit frivillige arbejde i MS har formet min interesse for pædagogik og hvordan magt tager sig ud i forskellige konstellationer. Det har ledt mig til at jeg i dag arbejder med unge fra Københavns Ungeråd, på Københavns Ungdomsskole og i en børnehave og derudover er skeptiske over for de fleste institutioner i samfundet og hvor demokratiske de er.

Interesseområder i MS:
Kampagne, frivillighed og aktivisme
Demokrati og rettighedsbaseret arbejde
Foreningsdemokrati (MS som organisation)

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Da jeg for to år siden kom ind i rådet var jeg dybt involveret i MS's frivilligmiljø og brugte næsten hver dag på Fælledvej. Jeg stillede for to år siden op, fordi min daglige gang i huset gav mig et blik for hvor vigtige de ting vi lavede i MS var, i samfundssammenhæng, men også hvordan vi i nogle sammenhænge manglede at leve op til nogen af de ting vi stod for. Eksempelvis når det kom til mangfoldighed, frivillighed og medlemsdemokrati. Siden da har jeg fået arbejde og har mindre tid til engagere mig direkte i organisationen i hverdagen. Jeg er dog stadig interesseret i, at de ting vi satte igang for to år siden med mere gennemskuelighed i frivilligmiljøet og bedre kommunikation mellem sekretariatet og frivilligmiljøet og de frivillige grupper imellem bliver fortsat. Jeg håber på at MS også i fremtiden skal være en læreplads for aktive medborgere gennem et mangfoldigt frivilligmiljø med plads til selvbestemmelse.

Hvilke forventninger har du til Rådet?
Jeg håber at Rådet endnu engang kan vække den gode MS-følelse af, at verden kan blive bedre end den er. Jeg håber at Rådet kan give mig følelsen af, at vi er en gruppe mennesker, der kender historien med dens mange facetter og bruger den til at arbejde mod en bedre fremtid. Og at den følelse kan give mig og alle andre i Rådet kræfter til at bidrage til det i vores hverdag.