Maja Louise Sørensen

By: København

Din baggrund:
Jeg er uddannet cand.mag i Læring og forandringsprocesser fra AAU og har en bachelor i Historie og Internationale udviklingsstudier fra RUC. Jeg arbejder med undervisning, frivillighed og projekter. Siden 2017 har jeg drevet det aktivistiske kollektiv Flexwerker, hvor vi organiserer videns- og kulturarbejdere omkring prekariseringstendenser og afsøger fælles strategier mod konkurrence og usikkerhed på arbejdsmarkedet. Jeg har primært været beskæftiget i ngo’er og har arbejdet i MS’ uddannelsesteam, hvor jeg bla. stod for den internationale ungdomsledertræning. Jeg har været medlem af MS’ bestyrelse siden 2017 og Rådet siden 2015, hvor jeg også har været repræsentant i Parlamentarisk revision og Finance and Audit Committee. I 2011 havde jeg et praktikforløb hos MS som har ledt videre til flere års frivilligengagement i bl.a. kampagner, uddannelsesaktiviteter, debatarrangementer og studieture hos ActionAid i Nepal og Mozambique ifm. kampagner.

Interesseområder i MS:
Kampagne, frivillighed og aktivisme
Et globalt ansvarligt Danmark
Virksomheders ansvarlige opførsel

Hvorfor stiller du op til Rådet?
MS skal fortsat være en modig stemme i debatten i Danmark og med udviklingen i Europa, er jeg nysgerrig på, hvordan MS kan danne alliancer med europæiske partnere og bruge Globale Platforme og erfaringer til at styrke det mellemfolkelige samvirke i Europa. Jeg har alle år i Rådet og bestyrelsen haft fokus på, hvordan MS’ frivilligmiljø styrkes, og det vil jeg gerne fortsætte med. Desuden skal vi finde de bedste måder at engagere mennesker på forskellige niveauer i de sager, vi samles om i MS. Som råds- og bestyrelsesmedlem har jeg deltaget i udviklingen af de strategier ActionAid og MS nu arbejder på at realisere. Her er jeg især interesseret i, hvordan MS kan opbygge nye bæredygtige måder at indrette samfund, demokrati og fattigdomsbekæmpelse på, bl.a. ved at støtte alternative produktions-, forbrugs- og ejerskabsformer. Det er noget jeg også beskæftiger mig med i andre sammenhænge og synes der er meget potentiale i, at MS bidrager på området.

Hvilke forventninger har du til Rådet?
Min forventning er, at Rådet er en dynamisk sammenslutning af individer der ønsker at bringe deres erfaringer og engagement i spil. I Rådet kan vi sammen bidrage til, at der skabes konstruktive debatter, der holder gang i MS som en demokratisk og levende medlemsforening.