LInda Bardram Rehfeld

By: Gentofte

Din baggrund:
Jeg er 70 år og siden 1 september 2018 på pension. Jeg har arbejdet 45 år som læge - Har været kirurg (mavetarmkirurg) med mange år på Hvidovre Hospital, hvor jeg bl.a var ledende overlæge for en stor afdeling i en årrække . Herfra har jeg en del administrativ og organisatorisk erfaring - men jo primært indenfor sundhedsvæsenet . I de seneste 11 år - indtil min pension - arbejdede jeg som overlæge på Rigshospitalets afdeling for mavetarmkirurgi og transplantation.Jeg har gennem mange år på forskellig vis støttet diverse organisationer udover MS (Læger uden Grænser, SOS børnebyer Amnesty, Unicef, Folkekirkens nødhjælp). Har ikke været tilknyttet organisationerne som administrativ eller organisatorisk medarbejder. Og aldrig været udsendt som læge. Efter min pension har jeg nu både tid og lyst til - at deltage mere aktivt i det meningsfyldte arbejde, der gøres i MS og tænkte at opstilling til Rådet kunne være en god begyndelse.

Interesseområder i MS:
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og de nye verdensmål
Politisk indflydelse på dansk og international politik
Et globalt ansvarligt Danmark

Hvorfor stiller du op til Rådet?
De politiske tendenser både i DK og internationalt går i disse tider den gale vej. Uligheden øges og demokratierne trues. Jeg vil gerne søge at øge min indflydelse på dette (jvf mine primære interesseområder) . Og ikke kun gå rundt og være frustreret. Synes jeg er for gammel til at gå aktivt ind i politiske partiarbejde. Tror også at det indebærer for meget "bøvl". Tænker derfor at det bedst kan gøres i veletablerede organisationer. Synes at MS er aktiv her - og har givet udtryk for holdninger, der stemmer godt overens med mine egne.

Hvilke forventninger har du til Rådet?
Da jeg kender så lidt til, hvordan arbejdet foregår, ved jeg ikke præcist hvad jeg forventer - udover det, der er formuleret i beskrivelsen af Rådets funktioner.