Lasse Bjerg Jørgensen

By: København

Din baggrund:
Jeg er uddannet pædagog i 91 og har arbejdet som pædagog i en SFO og børnehave og været leder i en integreret institution. Nu er jeg hovedkasserer og medlem af BUPLs pædagogernes fagforening forretningsudvalg, siden 2006. Her er jeg blandt andet politisk ansvarlig for BUPL s internationale arbejde. Vi støtter f.eks afrikanske fagforeninger i kapacitetsopbygning og i at lave overenskomster. Jeg har været med i MS i et par år. Og vi laver solidaritetsarbejde i Sydamerika gennem international børnesolidaritet.

Interesseområder i MS:
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og de nye verdensmål
Udviklingsarbejdet i vores partnerlande
Politisk indflydelse på dansk og international politik

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jeg synes MS gør et tydeligt og klart stykke arbejde. Det vil jeg gerne være med til at påvirke gennem mine erfaringer og viden om solidaritets arbejde. Jeg har et vidtforgrenet kontaktnetværk i dansk fagbevægelse, som jeg kan trække på. Til gavn for MS.

Hvilke forventninger har du til Rådet?
Jeg forventer spændende og udfordrende diskussioner som grundlaget for MS arbejde.