Kurt Wissendorf Møller

By: Silkeborg

Din baggrund:
Uddannelse som lærer og psykolog. Arbejdet som folkeskolelærer, efterskolelærer, Statens Åndssvageforsorg, seminarielektor.

Interesseområder i MS:
Politisk indflydelse på dansk og international politik
Et globalt ansvarligt Danmark
Foreningsdemokrati (MS som organisation)

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Fordi jeg er blevet opfordret til det af forkvinden. Dertil kommer at jeg har beskæftiget mig med politik i årevis, dels som byrådsmedlem i Århus, som formand for en række foreninger mv. i et bredt spektrum. Og så har jeg alderen;-) og nysgerrigheden

Hvilke forventninger har du til Rådet?
At jeg kan være med til at udvikle strategisk tænkning på baggrund af min livserfaring og ønsket om at gøre det globale samfund til en realitet, hvor magt nedtones og fællesskab på tværs af alle mulige skel forøges, ikke mindst med henblik på, at der tilføres en social dimension i klimakampen.