Kurt Nielsen

By: Aarhus

Din baggrund:
Jeg er uddannet som cand. Scient. Pol i 1983, og jeg har haft en lang karriere i sundhedssystemet, bl,a som sygehusdirektør i 15 år på forskellige sygehuse. Siden 2015 har jeg været senior social entreprenør. Jeg var aktiv i en Latinamerika gruppe helt tilbage i 1970erne, men har gennem de sidste år været passivt medlem. Jeg er meget aktiv i andre NGO er, Europabevægelsen ( formand i Aarhus og medlem af forretningsudvalg ), FN forbundet ( Aarhus kredsen og koordinator for skoletjenesten Aarhus ), Næstformand i frivillighuset folkestedet, hvor vi i år laver en uges bæredygtighedsfestival. Jeg har et meget stort netværk i Aarhus, Nationalt og internationalt.

Interesseområder i MS:
##Udviklingspolitik, udviklingsbistand og de nye verdensmål
Kampagne, frivillighed og aktivisme
Et globalt ansvarligt Danmark

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jeg har tid og lyst til frivillighed og er I dag aktiv i andre NGO er, men vil også gerne være aktiv i en organsation som MS, der bl.a arbejder med udviklingsspørgsmål. Jeg er stærkt bekymret over en udvikling i Danmark, hvor vi lukker os og hvor vi nedprioriterer internationalt multilateralt samarbejde f.eks i EU og FN. Jeg kender kun MS gennem nyhedsblade m.m og vil som ny være lyttende og opsøgende for at komme tæt på organisationen. Med min baggrund vil jeg kunne bidrage til MS med stor organisatorisk forståelse og innovationskraft, Jeg vil gerne være med til at udvikle MS i Aarhus. Jeg arbejder med at skabe et Internationalt Hus i Aarhus, og det vil være rigtig rart, hvis MS kunne blive en del af det. ( nu hvor Cafeen er lukket !! )

Hvilke forventninger har du til Rådet?
Jeg forventer, at rådet har indflydelse og er dagsordenssættende.