Kjeld Lanng

By: Aalborg

Din baggrund:
Jeg er 60 år, bor i Aalborg sammen med min kone og har to døtre og to børnebørn. Jeg har en samfundsfaglig baggrund, en master i Konfliktmægling og efteruddannelse i ledelse, IKT og lidt forskelligt håndværk. Jeg har arbejdet som leder i mange år (folkeoplysning regional udvikling og HR-chef). En god økonomi giver en høj frihed og jeg arbejder nu som konsulent indenfor bæredygtig energiproduktion, konflikthåndtering og arbejdsmiljø samt på en tvivlsom (kunst-)håndværkerkarriere med træ som primært materiale. Det giver også bedre tid til naturen og det sociale og kulturelle i livet. Jeg er optaget af samfundsforhold og især de større globale udfordringer. Travle lederjob har kanaliseret mit engagement ind i de organisationer, jeg har arbejdet for. Nu vil jeg bruge mere tid på politisk/idealistisk/altruistisk arbejde, bl.a. MS. Jeg er ny i MS, men er parat til at bidrage, hvor det er vigtigt, og hvor mine forudsætninger kan bruges.

Interesseområder i MS:
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og de nye verdensmål
Demokrati og rettighedsbaseret arbejde
Mellemfolkeligt Samvirke i ActionAid International

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jeg støtter de overordnede formål i MS og vil gerne være med til at præge politik og strategi og forbedre grundlaget for politisk indflydelse på miljø, klima, FN's verdensmål, migration og flygtninge, ulighed, demokrati, menneskerettigheder, international solidaritet mv. Et personligt engagement fungerer bedst, hvis man lærer organisationen godt at kende og forstår helheden. Som rådsmedlem i MS vil jeg deltage aktivt i den interne dialog og få inspiration til min egen indsats. Jeg vil forsøge at bruge min brede erfaringsbaggrund og fleksible livssituation som et aktiv, med udgangspunkt i hvad der gavner MS' prioriteringer bedst og i kreativt samspil med andre medlemmer. Mere konkret er det mit indtryk, at MS mangler styrke, synlighed og aktiviteter i Aalborg/Nordjylland (?). Hvis det er rigtigt vil jeg gerne være med til at skabe en lokal platform for MS i Aalborg, med inspiration fra de øvrige større byer. Hvis det skal lykkes vil et medlemskab af Rådet være nyttigt.

Hvilke forventninger har du til Rådet?
Det er mit indtryk, at Rådet repræsenterer et visionært, levende, åbent og aktivt medlemsdemokrati, og det ser jeg selvfølgelig gerne fortsat og om muligt styrket endnu mere. Jeg håber også, at Rådet arbejder på en måde, så politikker, strategier og handlinger er fagligt og politisk velovervejede, og at de løbende erfaringer fra arbejdet rundt omkring i verden og nationalt/lokalt bruges aktivt. Jeg forestiller mig, at Rådet med hjælp fra sekretariatet er meget aktivt mht. formidling, kommunikation og inspiration. Jeg ser også gerne, at rådsmedlemmerne både yder en indsats i forbindelse med rådsmøderne og i løbet af året, gerne baseret på aktive interne netværk, som fokuserer på særlige temaer, projekter, internationale kriser, aktuelle politiske emner mv. Mht. tanken om øget aktivitet i Aalborg/Nordjylland vil det selvfølgelig være fint med støtte fra MS centralt og fra rådsmedlemmer i andre byer. Endelig må det gerne være lærerigt, givende, sjovt, hyggeligt og rart at være med!