khalid

khalid

By: København

Din baggrund:
Statsautoriseret HHS Dansk International Brigade, Minoritets rettigheder KU

Interesseområder i MS:
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og de nye verdensmål
Politisk indflydelse på dansk og international politik
Mellemfolkeligt Samvirke i ActionAid International

Hvorfor stiller du op til Rådet?
For at gøre en forskel på hvordan verden burde se ud til de kommende generationer , en verden uden krige, uden fattigdom, uden sygdomme, uden lidelse, uden sår og forfølgelse af nogen som helst, hvor baggrund, farve, nationalitet og baggrund forsvinder og hvor vi kun ser mennesket på lige fod med hinden uanset hvor de befinder sig i verden.

Hvilke forventninger har du til Rådet?
At de skal være en vejledende og rådgivende og aktiv deltagende i at virklige gøre formaålet med at MS er blev oprettet til, nemlig en bedre verden for alle mennesker.