Johannes Ernstsen

By: Aarhus

Din baggrund:
Jeg er fra en lille jysk by syd for Aarhus Mine forældre er hhv. Cand.mag og handelsmand med baggrund i en HHX Jeg selv færdiggør min bachelor i datalogi til sommer(2019) og fortsætter derefter på kandidaten Jeg har støttet Mellemfolkeligt Samvirke med hvad jeg har råd til i et godt stykke tid nu. Jeg er specielt interesseret i uddannelse af de svageste og mest undertrykte i verden, da det er der jeg mener der er størst mulighed for forandring

Interesseområder i MS:
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og de nye verdensmål
Udviklingsarbejdet i vores partnerlande
Politisk indflydelse på dansk og international politik

Hvorfor stiller du op til Rådet?
eg ønsker at fortsætte mellemfolkeligt samvirkes gode arbejde med at uddanne folk der ikke har ressourcerne selv, og øge den indsats. Jeg tror på at uddannelse er en vej til en bedre verden, hvad end det gælder fattigere samfund end vores eller vores eget Viden er hvordan vi stopper mange af de forfærdelige ting der sker idag, og det mener jeg at mellemfolkeligt samvirke er en løsning på

Hvilke forventninger har du til Rådet?
Jeg har den forventning til rådet at alle er enige om at viden er er godt værktøj mod mange af de udfordringer vi har idag Hvad end det er Trump, eller andre ekstreme ledere, forventer jeg at rådet er villige til at gøre alt i detes magt for at forhindre totalitære tilstande hvad end de er enige i beslutningerne der tages eller ej.