Johan Ørsted Petersen

By: København

Din baggrund:
Jeg er født og opvokset i Sydhavnen, i København og læser til dagligt statskundskab på Københavns Universitet. Lige nu, som en del af min kandidat, er jeg i praktik i Red Barnet Ungdom, hvor jeg er med til at administrere og koordinere et mentorprojekt for socialt udsatte børn. Jeg er interesseret i det globale udsyn, særligt samfundsmæssige problematikker i udviklingslande, hvorfor MS er en organisation jeg anser for vigtig og nødvendig. Selv har jeg rejst rundt i Sydøstasien og i Nordafrika, hvor man tydeligt mærker fattigdom og korruption. Jeg har været engageret i MS siden 2014. På det tidspunkt blev jeg opmærksom på organisationens arbejde for en anerkendelse af Palæstina som selvstændig stat. Udover mit medlemskab i MS er jeg også medlem af Amnesty, ligesom at jeg har lavet frivilligt arbejde dem og Folkekirkens Nødhjælp. Ind imellem studie og fritid arbejder jeg i studieadministrationen på Antropologi og Sociologi ved Københavns Universitet.

Interesseområder i MS:
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og de nye verdensmål
Politisk indflydelse på dansk og international politik
Mellemfolkeligt Samvirke i ActionAid International

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jeg brænder for retfærdighed og lighed i verdens udviklingslande. Jeg tror fuldt og fast på de indsatser som MS og andre NGO'er yder i forhold til at påvirke politiske aktører og skabe politisk handling. Derfor vil jeg gerne være en del af det råd, som skal bestemme retningen for MS i de kommende år. Jeg mener, at rådet skal prioritere, at sikre basale rettigheder for mennesker rundt om i verden og på den måde fortsætte det arbejde som MS gør i dag. Organisationer kan gøre meget selv, men vestlige nationer, heriblandt Danmark, har også et ansvar for at sikre disse rettigheder. Her kan MS være med til at presse på for at øge opmærksomheden og fokus på at hjælpe udviklingslande.

Hvilke forventninger har du til Rådet?
Jeg forventer, at MS-rådet vil bestå af dygtige og engagerede mennesker, som brænder for at skabe forandring og udvikling i Danmark og verden. Rådet skal beslutte retningen for MS og det vil forhåbentlig ske via gode, konstruktive diskussioner. Diversiteten i MS’ medlemmer skal være afspejle i rådet. Det er afgørende for en demokratisk organisation, at rådet repræsenterer organisationens medlemmer. Jeg synes det er vigtigt at medlemmernes meninger og værdier kommer til udtryk i de beslutninger som rådet træffer.