Anton Baare

By: Åbyhøj

Din baggrund:
Jeg er antropolog, har været højskolelærer og har i 30 år arbejdet med udviklingsbistand. Jeg har været socioøkonom i vandprojekter med ansvar for participation og inddragelse af kvinder; jeg har været konsulent på mange udviklingsprojekter; Rådgiver for Danidas civilsamfund og menneskerettighedsprogram Uganda, og jeg har været ansat i Verdensbanken. Human security er den røde tråd i mit arbejde. Jeg har arbejdet på grænsefladen mellem diplomati og fredsprocesser, ofte i skrøbelige lande og situationer. I 2008 var jeg ansat på Aarhus Universitet ifm. opstarten af Master i Human Security uddannelsen. Jeg arbejder nu i NCG og er jeg tilknyttet Institut for Human Security på Tuft Universitet i Boston. Mit arbejde har især fokus på verdensmål 16 og 5. Mine igangværende engagementer er i Humanitarian-Development-Peacebuilding Nexus, med arbejde omkring sikkerhedsrådets resolution 1325 om kvinder fred og sikkerhed, samt implementeringen af verdensmål 5.3 om eliminering af børneægteskaber.

Interesseområder i MS:
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og de nye verdensmål
Demokrati og rettighedsbaseret arbejde
Mellemfolkeligt Samvirke i ActionAid International

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jer er motiveret af en bekymring over nedbrydningen af de internationale organisationer og internationale fællesværdier som vi oplever nu. Det politiske skift fra en udviklingsbistand, som var bygget på et solidaritetsprincip til en tilgang baseret først og fremmest på nationale interesser, der ofte involverer manipulation med frygt, bekymrer mig dybt. Civilsamfundet har fået en endnu større rolle og et bredt ansvar for at definere alternativer til den negative spiral vi er inde i, for at værne om den vision for verden, som verdensmålene bygger på. Jeg drevet at et ønske om at bidrage, og vil gerne være del af et stærkt værdifællesskab. Derfor jeg stiller op til rådet.

Hvilke forventninger har du til Rådet?
Min forventning er at få en platform for at kunne bidrage til en vision af verden bygget på solidaritet og respekt. Jeg forventer at blive styrket og styrke et værdifællesskab af mennesker igennem samarbejde omkring denne vision.