Janne Bruvoll

By: København

Din baggrund:
Jeg er uddannet journalist, har en MA i bæredygtig udvikling og en diplomuddannelse i kommunikation. Fra 2008 til 2010 arbejdede jeg som kommunikationsmedarbejder på MS' daværende program i Sydsudan. I dag er jeg presserådgiver hos Institut for Menneskerettigheder, og jeg har været medlem af Rådet siden 2011.

Interesseområder i MS:
Udviklingsarbejdet i vores partnerlande
Politisk indflydelse på dansk og international politik
Demokrati og rettighedsbaseret arbejde

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jeg har været medlem af rådet siden 2011, og jeg har i den tid blandt andet været med til at udvikle MS' nuværende strategi. Jeg er især optaget af, at MS arbejder for at styrke demokratiarbejdet og partnerskabstilgangen i ActionAids udviklingsarbejde, at MS opnår en folkelig opbakning i Danmark, og at MS i samarbejde med resten af ActionAid påvirker dansk og europæisk politik i en retning, der fører til en mere ligelig fordeling af verdens ressourcer.

Hvilke forventninger har du til Rådet?
Jeg forventer, at Rådets medlemmer sætter sig ind i den virkelighed, MS arbejder i, og bruger den viden og erfaring, vi hver især kommer med, til at guide organisationen videre. Jeg forventer, at vi samarbejder med hinanden og med bestyrelsen og sekretariatet, og at vi tør udfordre hinanden på vores holdninger og ideer.