Henrik Steen Pedersen

By: Odense

Din baggrund:
Jeg er uddannet folkeskolelærer med videreuddannelse som indvandrerlærer, men oprindeligt har jeg en håndværksmæssig uddannelse som klejnsmed. Det var også som håndværker, jeg arbejdede i Mozambique, da jeg i en periode på 2 år var med til at bygge skoler. Jeg har arbejdet i Dansk Flygtningehjælp i 9 år som sproglærer, og jeg har arbejdet 12 år som specialærer for udviklingshæmmede unge. Jeg har været medlem af MS i en lang årrække. Da jeg gik på pension for 2 år siden satte jeg turbo på aktivismen og har nu fået etableret en frivilliggruppe her i Odense. Vi har været synlige ved flere lejligheder. Senest omkring klimaet, hvor vi har været på gaden bl.a. sammen med de Grønne Studenter. Vi har også startet en pop-up café, Kafè Kloden, hvor vi samler 50-60 mennesker til bæredygtig mad, foredrag og debat om verdensmålene.

Interesseområder i MS:
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og de nye verdensmål
Kampagne, frivillighed og aktivisme
Et globalt ansvarligt Danmark

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Ind til nu har jeg været det eneste medlem af frivilliggruppen i Odense, der har været valgt til rådet. Det har været vigtigt for os at holde en god kontakt til MS´s styrende organer for at få indsigt i og inspiration til, hvordan vi kunne få gang i frivilliggruppen i Odense. Jeg mener, at det er af stor vigtighed, at de holdninger MS står for bliver bredt funderet i den danske befolkning. Også vest for Valby bakke. Ellers er vi som organisation alt for sårbare over for skiftende politiske vinde. Derfor er det en mærkesag for mig, at der bliver skabt et levedygtigt frivilligmiljø flere steder i Danmark. Et frivilligmiljø der også kan overleve fra den ene kampagne til den næste.

Hvilke forventninger har du til Rådet?
Jeg har nu været medlem af rådet nogle år, og det har særdeles inspirerende og givende at deltage i debatterne på rådsmøderne og ikke mindst de vigtige uformelle samtaler i pauserne. Det er her, jeg har fået gode råd og tips til, hvordan vi kunne komme videre med arbejdet i vores frivilliggruppe. Det har jeg en sikker forventning om at ville fortsætte. Og så er det min forventning, at vi vil tage nogle rigtig gode beslutninger, der vil bringe os videre i kampen for en retfærdig og bæredygtig verden.