Henrik Narud

By: Daugård

Din baggrund:
eg har bred erfaring fra arbejde i det danske samfund, både som lokal ildsjæl, og som fagperson, embedsmand og politiker - og jeg har en god og spraglet erfaring fra 10 års arbejde i Afrika og Mellemøsten. Min kone og vores børn er en selvfølgelig og uundværlig del af det hele. Jeg er uddannet civilingeniør og har en master i offentlig ledelse. Har bygget små broer og skoler sammen med lokalsamfund i Lesotho og sundhedskliniker i Mozambique. Jeg har arbejdet på et stort byfornyelsesprojekt i Oman, og været leder for gode fagfolk på miljøområdet i Danmark, både i et par kommuner og i miljøministeriet. Lige nu bokser jeg med at få verdensmålene ind på dagsordenen på det gymnasium hvor jeg underviser. Jeg søger altid fællesskaber hvor jeg kan bruge min energi og kompetencer i menneskehedens tjeneste, og det er der jeg opnår resultater og henter mening i tilværelsen - og det er i den type fællesskaber jeg har noget at give.

Interesseområder i MS:
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og de nye verdensmål
Udviklingsarbejdet i vores partnerlande
Et globalt ansvarligt Danmark

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jeg opfatter MS som en organisation der både har fokus på det der sker direkte mellem mennesker - og samtidig har et globalt perspektiv. Det er i den dobbelthed jeg trives og kan bidrage. Jeg har også oplevet et MS der med årene er blevet meget professionaliseret, meget konsolideret … og meget usynligt. Hvis MS også skal have en mission i fremtiden, så skal der prioriteres noget mere græsrod (og andet rod) og en mere synlig og engagerende stil. Det vil jeg gerne bidrage til. Global bæredygtighed - på alle tre dimensioner - er en indlysende vinkel for et fremtidigt MS. Verden har et behov for at få formuleret nogle visioner for hvordan gode samfund kan se ud efter en global grøn omstilling. Her mener jeg at der venter en vigtig rolle for MS. Sådan et fremtidens MS vil jeg gerne være med til at udvikle.

Hvilke forventninger har du til Rådet?
Jeg har masser af håb og visioner for hvordan Rådet kan give mening og værdi - ”Forventninger” ved jeg derimod ikke rigtigt hvad er. Det lyder meget passivt og lidt som noget man regner med vil ske af sig selv. Min tilgang til verden er ikke at forvente at noget sker af sig selv, men der imod at der er masser af muligheder, hvis vi selv tager ansvar og handler - sammen. Jeg har stor tiltro til de muligheder der ligger i at gode engagerede folk mødes i Rådet, og drøfter vigtige emner - både til intern fælles kvalificering af tanker og ideer, men også til begejstring og virkelyst til handling på menneskehedens vegne. En risiko vil være at Rådet degenererer i en slags organisatorisk selvdestruktion i interne kævlerier og magtintriger - og på den anden side, så kan det være et stærkt forum for engagement og energiskabelse til vigtige påvirkninger af den verden vi lever i. Jeg har forhåbninger til det sidste - at Rådet kan blive en slags energikilde og inspiratorium.