Heiko Henkel

By: København

Din baggrund:
Som antropolog har jeg beskæftiget mig i mange år med Islamiske bevægelser i Tyrkiet, Tyskland og Danmark. I de seneste år har det været særligt med fokus på majoritets-minoritets relationer og minoritetsmedborgerskab. Som studieleder på Institut for Antropologi ved Københavns Universitet har jeg til daglig fokus på at sikre både kvaliteten og samfundsrelevansen af vore uddannelser i dialog – og ind imellem i konflikt– med stakeholders som kollegaer, de studerende, uni-ledelsen, aftagere, ministeriet mm. Jeg tænker at denne baggrund giver mig mulighed til at bidrage til at styrke Mellemfolkeligt Samvirkes fantastiske aktiviteter i sammenarbejde med de andre rådsmedlemmer, medlemmerne og ledelsen.

Interesseområder i MS:
Politisk indflydelse på dansk og international politik
Kampagne, frivillighed og aktivisme
Demokrati og rettighedsbaseret arbejde

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jeg ser MS som en enestående civilsamfundsorganisation med bred folkelig forankring, et stærkt og dynamisk medlemskab, en velovervejet sæt af tematiske prioriteringer og en markant progressiv profil. Dét vil jeg gerne være med til at støtte og udvikle.

Hvilke forventninger har du til Rådet?
Mine forventninger til Rådet er først og fremmest at arbejde sammen med de mange gode folk som, lige som mig, har lyst til at bruge tid og energi til at udvikle MS som gennemslagskraftig organisation. Der er så meget at gøre – men prioriteterne sal sættes omhyggeligt.