Flemming Hansen

By: København

Din baggrund:
Jeg er 57 år. Min uddannelse er murer, men jeg har forlængst arbejdet længere i fagbevægelsen end på byggepladserne. Jeg arbejder nu i 3F's Byggegruppe. Jeg har fra 2008 til 2014 (5 år ialt) arbejdet som udsendt rådgiver for 3F's internationale afdeling med bopæl 2½ i Maputo, Mozambique, og 2½ år i Dhaka, Bangladesh. I det sydlige Afrika arbejdede jeg udover Mozambique også med partnere i landene Sydafrika, Zambia, Malawi og Zimbabwe. I Sydasien arbejdede jeg udover Bangladesh også med partnere i landene Nepal, Indien og Sri Lanka. Jeg har siddet i Rådet i 2 år og i bestyrelsen 1 år. Jeg genopstiller til en periode mere, da jeg håber at kunne bidrage en smule mere til MS's arbejde med de vinkler og den baggrund jeg har.

Interesseområder i MS:
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og de nye verdensmål
Udviklingsarbejdet i vores partnerlande
Politisk indflydelse på dansk og international politik

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Skrevet ovenfor

Hvilke forventninger har du til Rådet?
Jeg forventer at Rådet bidrager til MS's arbejde - men det kræver også at sekretariatet rækker ud efter de kvalifikationer og interesser, rådsmedlemmerne byder ind med.