Dorte Lange

By: Lyngby

Din baggrund:
Lærer og næstformand i Danmarks Lærerforening med ansvar for foreningens internationale arbejde.

Interesseområder i MS:
Politisk indflydelse på dansk og international politik
Kampagne, frivillighed og aktivisme
Foreningsdemokrati (MS som organisation)

Hvorfor stiller du op til Rådet?
MS markerer sig som et værdifuldt aktiv i debatten om vores samfunds værdier og i kampen mod den stigende ulighed i verden. Det vil jeg gerne bidrage til. Jeg ønsker at bidrage som privatperson, men har via mit ovennævnte tillidshverv erhvervet mig kompetencer som jeg gerne stiller til rådighed i arbejdet i MS

Hvilke forventninger har du til Rådet?
At det er muligt at sætte sit præg og gøre et stykke arbejde for at fortsætte udviklingen af MS.