Ditte Bendix Lanng

By: Aalborg

Din baggrund:
Jeg arbejder med design og planlægning af bæredygtige byer. Som lektor i Urban Design & Mobilitet på Aalborg Universitet, arbejder jeg med kritisk forskning i ansvarlig, demokratisk design af byer, særligt mobilitet og infrastruktur, og med at bidrage til at uddanne dygtige og ansvarlige urban designere. Byers design kan fx segregere eller invitere til ubæredygtig adfærd; det ses desværre i mange byer. Men med bydesign verden over kan vi også forsøge at skabe rammerne for mere lighed, sundere økosystemer, bedre sameksistens og bæredygtige handlinger. På den måde er Urban Design ikke alene en teknisk disciplin. I stedet handler det i høj grad om at arbejde indsigtsfuldt med, hvordan design er med til at danne rammer for liv og adfærd - hvordan det hænger sammen med vigtige samfundsforhold.

Interesseområder i MS:
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og de nye verdensmål
Demokrati og rettighedsbaseret arbejde
Et globalt ansvarligt Danmark

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jeg stiller op, fordi Mellemfolkeligt Samvirke går et vigtigt arbejde, som jeg gerne vil bidrage til. Jeg mener, at de alvorlige udfordringer, klimakrise og stigende ulighed, som Danmark og verden, står over for i disse år, bør mødes med viden og indsigt, der kan danne grundlag for prioriteringer og beslutninger. Jeg har naturligvis fokus på de politiske prioriteringer og handlinger, der er absolut nødvendige, men også på de prioriteringer og handlinger, vi hver især, eller sammen, foretager i vores hverdag. Vi møder de store udfordringer - klimakrisen og uligheden i vores hverdagsliv i mange former, og vi har mulighed for at ”stemme” med vores handlinger og bidrage til en bedre fremtid.

Hvilke forventninger har du til Rådet?
Jeg forventer at blive aktiv del af et engageret fællesskab med indsigt, holdning og handling. Jeg vil se frem til at lytte og byde ind, så vi sammen kan være med til at forme et stærkt og indflydelsesrigt arbejde i Mellemfolkeligt Samvirke.