Andrea Holst-Mjöbäck

By: København N

Din baggrund:
"Jeg er en ung kvinde med en stor interesse for udviklingspolitik, sociale bevægelser og unges politiske deltagelse. Jeg har et stort hjerte for MS som organisation og for det arbejde ActionAid gør for at bekæmpe og udfordre ulige strukturer i Danmark og i verden.
Jeg har siden 2008 været aktiv i MS på forskellig vis; som frivillig, som ansat på sekretariatet i København og senest som underviser på Global Platform i Myanmar, hvor jeg fik mulighed for at arbejde med unge aktivister og ungdomsorganisationer i en forandret og kompliceret politisk kontekst. I dag arbejder jeg hos Dansk Ungdoms Fællesråd. Her er jeg ansvarlig for DUFs internationale uddannelsesaktiviteter som styrker internationalt samarbejde mellem danske ungdomsorganisationer og organisationer rundt om i verden med fokus på at styrke unges rettigheder og indflydelse på samfundet og eget liv. Min uddannelsesmæssige baggrund er en BA i statskundskab og en kandidat i Global Development fra Københavns Universitet"

Interesseområder i MS:
Udviklingsarbejdet i vores partnerlande
Kampagne, frivillighed og aktivisme
Demokrati og rettighedsbaseret arbejde

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jeg har et ønske om at fastholde en stærk relation til ActionAid og MS som organisation og ønsker at være med til at sætte retningen for organisationens strategiske retning og politiske arbejde.
Det er for mig vigtigt at MS fortsætter med et stærkt fokus på ulighed, fattigdom og marginalisering og arbejder med at bekæmpe de strukturelle årsager hertil - både globalt og nationalt.
MS skal være med til at fremme en mere social retfærdig verden og være med til at sørge for at alle stemmer - også fra unge mennesker bliver inddraget i at finde nye løsninger og adressere de strukturelle årsager til den stigende ulighed. Jeg kan bidrage med faglig og organisatorisk indsigt, erfaring med at arbejde med ligeværdige partnerskaber og reel ungeinddragelse.

Hvilke forventninger har du til Rådet?
At det sætter retningen for organisationens arbejde og styrker medlemsdemokratiet.